Започна записването за фолклорния конкурс на „Рожен“ 2023

Започна записването за фолклорния конкурс на „Рожен“ – Събор на народното творчество и животновъдство 2023, който ще се проведе в периода 14 – 16 юли т.г.

Конкурсът е за любители народни певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи и обреди, оркестри и ансамбли.

Заявки за участие ще се приемат до 9 юни 2023 г., включително, на rozhen2023@smolyan.bg или на адрес: гр. Смолян 4700, бул. “България” №12, Община Смолян, Дирекция “Хуманитарни дейности“, за „Рожен-2023”.

 СТАТУТ НА ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „РОЖЕН“ 2023

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

„Рожен“- Събор на народното творчество и животновъдството е културно събитие, наследник на Роженския събор, започнал като родова среща през 1898 г. и развил се в следващото столетие като Национален фолклорен събор.

През 2023 г. се навършват 125 години от провеждането на първия Роженски събор и  120 години от Илинденско-Преображенското въстание.

Събитието, с участието на многолюдна публика и изпълнители, представя народната музика, обичаи, обредност, словесен фолклор, танци, облекла и носии – цялостната традиционна народна култура. В съвременния свят това богатство носи радост, гордост, национално самосъзнание и  насърчава издирването, съхраняването, популяризирането и разпространението на етнокултурата. Заедно с това наследство, Съборът включва мащабно изложение на традиционния български и родопски поминък, животновъдството, представен в съвремието ни.

Съборът  включва:

 • Фолклорен конкурс за певци, инструменталисти, народни танци, обичаи и словесен фолклор „Рожен“-2023;
 • „Рода се с рода сбира“ – родова среща на наследниците на родопската традиция „Рожен“
 • Музейна експозиция „Духът на Родопите“
 • Традиционни занаяти
 • Изложение на чистопородни животни
 • Млечни и месни храни от фермата
 • Фермерски пазар
 • Ястия по стари български рецепти и чевермета
 • Народни веселби и нестинари
 • Хорище насред Родопа
 • Гала спектакъл „България гостува на Родопите“ и Родопска вечер
 • Детска творителница „Рожен”

Съборът  се провежда на Роженските поляни, Община Смолян на 14, 15 и 16 юли 2023 година. Организира се от Община Смолян и Сдружение „Рожен – Наследство в бъдещето“.

Ден преди началото на събора, на 13 юли 2023 г., на Роженските поляни ще бъде официално открит новия Паметник на Обединението – 111-метровия пилон „Рожен“, който ще извиси българското национално знаме на рекордна световна надморска височина от 1430 м. В основата му ще бъде вградена капсула на времето и плоча, изобразяваща картата на България, с послания към бъдещите поколения.

ІІ. РЕГЛАМЕНТ НА ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „РОЖЕН-2023“

Участието в Конкурса е доброволно и без такса.

В Конкурса могат да се представят народни певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи и обреди, оркестри и ансамбли. Допуска се участието и на чуждестранни състави и индивидуални изпълнители на български фолклор.

В изявите не се допуска участие на професионалисти.

Допуска се участието и на чуждестранни състави и индивидуални изпълнители на български фолклор.

Ще се проведе конкурс за автентична народна мъжка, женска и детска носия и атрактивното й представяне.

На четири сцени участниците в Конкурса представят своя програма при следния регламент:

 • Танцови състави и групи за народни обичаи – 8 мин.
 • Певчески и инструментални групи – 6 мин.
 • Индивидуални изпълнители – 5 мин.

Изпълненията ще се оценяват от компетентно жури, като най-добре представилите се получават I-ва, II-ра и III-та награда в отделните категории.

Всички участници получават грамоти за участие.

Авторските права върху изпълненията принадлежат изцяло на организаторите.

Програмата на Събора може да се заснема и излъчва от електронните медии само след предварително сключени договори с организаторите.

Кандидатите подават заявка за участие по образец, публикуван в сайта на Община Смолян: www.smolyan.bg и разпратен до всички общини в България.

Заявката за участие включва: наименование на състава, институция, ръководител, брой на изпълнителите, електронен адрес и телефони за връзка, репертоар, времетраене на изпълненията, допълнителна информация, относно желания ден и час за участие на състава.

В рамките на три работни дни ще бъде направено потвърждение на всяка подадена заявка.

Редът на изпълненията в програмата ще е съобразен с поредността на получените заявки.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата в зависимост от броя на подадени заявки, отнасящи се за един и същ ден и час.

Разходите по пътуването и престоя, нощувки и храна са за сметка на участниците.

Срок за подаване на заявките не по-късно от 09.06.2023 г.  на  e-mail: rozhen2023@smolyan.bg или на адрес: гр. Смолян 4700, бул. “България” №12, Община Смолян, Дирекция “Хуманитарни дейности“, за „Рожен-2023”.

Телефони за справки, относно заявките: +359 879 903 612; 0301/67 654; 0301/67 626

Окончателната конкурсна програма ще бъде публикувана на сайта на Община Смолян www.smolyan.bg на 03.07.2023 г.

Актуална информация, свързана със Събор на народното творчество и животновъдство „Рожен“-2023г., периодично ще бъде публикувана в официалния сайт на Община Смолян: www.smolyan.bg

 

 

Свържете се с нас

С подкрепата на: