Изложение на селскостопански животни 2019

Различни видове чистопородни животни ще могат да се видят в трите  дни на Рожен – събор на народното творчество и животновъдство 2019.

В специализирано изложение ще бъдат показани овце, кози, овчарски кучета, говеда, биволи и коне.

На събора ще могат да се видят местните породи, които са част от „живото” богатство на планетата – Родопско късорого говедо, Българско Родопско говедо, Среднородопска овца и Каракачански кон.  Те са добре приспособени към условията на средата, в която живеят.

Родопите, благодарение на традиционното животновъдство, което се практикува и до днес, са оазис за древните местни породи  –  Родопско късорого говедоБългарско сиво говедоКаракачанска овцаКаракачански кон.

Те се отглеждат свободно и природосъобразно от векове наред и по този начин допринасят за поддържането на уникалния мозаечен ландшафт (редуващи се открити площи с храсти и гори)  и богатото биоразнообразие на планината.

Целта на зона „Животни“ е всички гости на събора и особено подрастващото поколение да види на живо поминъка на дедите ни.

Свържете се с нас

С подкрепата на: