Партньори

Министерство на туризма

Министерството на туризма (МТ) провежда политиката в туризма в условията на публичност, откритост, активен диалог и сътрудничество с институциите, общинските администрации, неправителствените организации, бизнеса и медиите. Основен приоритет е да се осъществява законосъобразно и целесъобразно туристическата политика на страната, да се създадат необходимите условия за развитие на диверсифициран национален туристически продукт, който да бъде промотиран на нашия и чуждите туристически пазари. Да се работи активно за утвърждаване на страната като конкурентоспособна туристическа дестинация за устойчив целогодишен туризъм.

„Пампорово“ АД

„Пампорово“ АД е една от най-големите туристически фирми в България, специализирана в предлагането на планински туризъм.
Дружеството е собственик на цялата инфраструктура в комплекс Пампорово. Поддържа и обработва всички ски писти и съоръжения в курорта. Предлага хотелски и спортни услуги, заведения за хранене, транспорт и др. „Пампорово“ АД стопанисва хотелите „Орловец“ и „Перелик“.

Община Смолян

Община Смолян се намира в Южна България, централната част на Родопите. Територията и възлиза на 854 кв. км. Състои се от 86 населени места – 1 град и 85 села. Общината отстои на 250 км. югоизточно от гр. София и на 100 км. от гр. Пловдив.
Най-ранните археологически свидетелства за района на Смолянската община датират от края на бронзовата епоха – XIII в. пр.н.е. Античните автори възприемат Родопите като свещена тракийска планина, родно място на Орфей.

Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България“

Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България“ е неправителствена организация, която заедно с Национална асоциация за развъждане на синтетична популация Българска млечна (НАРСПБМ), организира Националния събор на овцевъдите в България. Съборът се провежда ежегодно от 2012 г. насам в местността над Петропавловски манастир, община Лясковец, област Велико Търново със съдействието на Министерството на земеделието и храните на Република България.

Община Чепеларе

Община Чепеларе се намира в централната част на Родопите и е съставна част от Област Смолян. Обхваща територия от 375 кв.км при средна надморска височина 1150 метра. Общината има 13 населени места с общо население 7 720 жители (към 01.02.11 г.). Ha нейна територия се намира и известният зимен курорт Пампорово. В близост до Чепеларе е ски-зоната Мечи чал, в която е най-дългата писта за алпийски ски.

Община БАНИТЕ

Община Баните се намира в Южна България, Област Смолян. Включва 20 населени места с общо население от 4 923 жители  (към 01.02.2011).

Община Девин

Община Девин се намира в Южна България, Област Смолян.
Разположена е в югозападната част на Родопския масив по течението на река Въча. Граничи с общините Смолян, Борино, Батак, Кричим, Перущица, Чепеларе и с Република Гърция. Общината заема площ от 575 кв. км и представлява 17,83 % от територията на Област Смолян.
Включва 16 населени места с общо население от 13 013 жители (към 01.02.2011).

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес – средите.

Медийни партньори

Спонсори