Фолклорен конкурс „РОЖЕН“ 2019 – регламент и условия

17 мар. 2019

Участието в Конкурса е доброволно и без такса.
В Конкурса могат да се представят народни певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи и обреди , оркестри и ансамбли.
В изявите не се допуска участие на професионалисти.
Допуска се участието и на чуждестранни състави и индивидуални изпълнители на български фолклор.
Ще се проведе конкурс за автентична народна мъжка, женска и детска носия и атрактивното й представяне.
На четири сцени участниците в Конкурса представят своя програма при следния регламент:

  • Танцови състави и групи за народни обичаи – 8 мин.
  • Певчески и инструментални групи – 6 мин.
  • Индивидуални изпълнители – 5 мин.

Изпълненията се наблюдават и оценяват от компетентно жури, като най-добре представилите се получават I-ва, II-ра, III-та в отделните категории. Всички участници получават грамоти за участие.
Авторските права върху изпълненията принадлежат изцяло на организаторите.
Програмата на Събора може да се заснема и излъчва от електронните медии само след предварително сключени договори с организаторите.
Кандидатите подават заявка за участие по образец, публикуван в сайта на Община Смолян: www.smolyan.bg и разпратен до всички общини в България.

Заявката за участие включва: наименование на състава, институция, ръководител, брой на изпълнителите, електронен адрес и телефони за връзка, репертоар, времетраене на изпълненията, допълнителна информация, относно желания ден и час за участие на състава. Може да изтеглите от тук.

В рамките на три работни дни ще бъде направено потвърждение на всяка подадена заявка.
Редът на изпълненията в програмата ще е съобразен с поредността на получените заявки.
Организаторите си запазват правото за промени в програмата в зависимост от броя на подадени заявки, отнасящи се за един и същ ден и час.
Разходите по пътуването и престоя, нощувки и храна са за сметка на участниците.

Срок за подаване на заявките не по-късно от 14.06.2019 г. на e-mail: rozhen2019@smolyan.bg или на адрес: гр. Смолян 4700, бул. “България” №12, Община Смолян, Дирекция “Международни проекти, програми и обществени дейности“, за „Рожен”.
Телефони за справки, относно заявките: 0301/67 652, 67 645, 67 654.

Нашите партньори