СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО „РОЖЕН“ 2016 – СТАТУТ

Изтегли статута на Събор „Рожен“-2016

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съборът на народното творчество и животновъдството „Рожен“ е иновативно културно събитие, наследник на Роженския събор, започнал като родова среща през 1898 г. и развил се в следващото столетие като Национален фолклорен събор.
Събитието, с участието на многолюдна публика и изпълнители, представя народната музика, обичаи, обредност, словесен фолклор, танци, облекла и носии – цялостната традиционна народна култура. В съвременния свят това богатство носи радост, гордост, национално самосъзнание и насърчава издирването, съхраняването, популяризирането и разпространението на етнокултурата. Заедно с това наследство, Съборът включва мащабно изложение на традиционния български поминък, животновъдството, представен в съвремието ни.
Съборът включва:
• Фолклорен конкурс „Рожен“
• Традиционни занаяти
• Етнографски и музейни експозиции
• Изложение на овце, кози, коне, кучета, крави и биволи
• Млечни и месни продукти от фермата
• Изложение на био храни и напитки
• Народни игри и борби
• Кулинарни шоута и чевермета
• Конни атракции
• Народни веселби

Съборът се провежда на Роженските поляни в Община Смолян на 15, 16 и 17 юли 2016 година. Организира се чрез публично-частно партньорство от Община Смолян и Сдружение с нестопанска цел „Рожен – Наследство в бъдещето“.

ІІ. РЕГЛАМЕНТ НА ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „РОЖЕН“

Участието в Конкурса е доброволно и без такса.
В Конкурса могат да се представят народни певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи и обреди , оркестри и ансамбли.
В изявите не се допуска участие на професионалисти.
Допуска се участието и на чуждестранни състави и индивидуални изпълнители на български фолклор.
На няколко сцени участниците в Конкурса представят своя програма при следния регламент:
• Танцови състави и групи за народни обичаи – 8 мин.
• Певчески и инструментални групи – 6 мин.
• Индивидуални изпълнители – 5 мин.
Изпълненията се наблюдават и оценяват от компетентно жури, като най-добре представилите се получават I-ва, II-ра, III-та и Специални награди на Конкурса. Всички участници получават грамоти.
Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците. В Община Смолян е създаден Туристически информационен център, който ще предоставя информация за възможностите за настаняване на тел.: 0301/62 530.
Авторските права върху изпълненията принадлежат изцяло на организаторите.
Програмата на Събора може да се заснема и излъчва от електронните медии само след предварително сключени договори.
Кандидатите подават заявка за участие по образец, публикуван в сайта на Община Смолян: www.smolyan.bg и сайта на Събора: www.rozhen.bg, и разпратен до всички общини. Заявката за участие включва: наименование на състава, ръководител, брой на изпълнителите, адрес и телефони за връзка, репертоар, времетраене на изпълненията, допълнителна информация.
Срок за подаване на заявките не по-късно от 15.06.2016 г. на e-mail:

rozhen_e_zhiv@abv.bg

folklor@rozhen.bg

или на адрес: Смолян 4700, бул. “България” 12, Община Смолян, Дирекция “Обществени дейности и заетост”, За „Рожен”. Телефони за справки, относно заявките: 0301/ 67 628; 67 652.

В началото на м. юли 2016 г. всеки от участниците ще получи на своя адрес информация, относно участието му във Фолклорен конкурс „Рожен” с точната дата, сцена и час на неговото изпълнение, и обозначителна табела за превозното средство.

Изтегли статута на Събор „Рожен“-2016

Нашите партньори