СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО „РОЖЕН“ 2015 – ЗАЯВКА

Изтегли заявка за участие в Събор „Рожен“-2015

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕ КАТО ИЗЛОЖИТЕЛ:

1. на животни 2. на продукция 3. занаятчии

Име на фирмата/изложителя………………………………………………………………………………………………
Представляващ…………………………………………………………………………   Длъжност………………………………..

АДРЕС
Град/Село…………………………………….   Община……………………………………….   ПК……………………….
Улица,№…………………………………………………………………………    Мобилен:………………………………………
Е-mail:… ……………………………………….………………. http://…………………………………………………………..

УЧАСТИЕ В СЪБОРА:

1.Изложение на животни (овце, кози, кучета, коне, птици)
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
(За изложителите на овце е задължителна регистрацията като Земеделски производител! Попълва се и договор по образец. Прилага се списък на животните по вид, групи, брой)

2.Изложение на продукти (Овче и козе сирене и деликатеси)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Описание и вид на излаганите продукти)

3.Изложение на занаятчии …………………………………………………………………………………………………………………….…
Специфични изисквания за ел.енергия ………………………………………………………………………………………………………..
Други ……………………………………………………………………………………………………………………….
Дата: ………………………………….                                             Заявител:… …………………………………
Забележка: За уточняване на всички интересуващи Ви въпроси, моля, обръщайте се на телефон: 0884 350 766

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

(Неразделна част от Заявката за участие)

1. Търговската дейност без изричното съгласие на Организатора е забранена!
2. Брандирането извън наетите съоръжения, както и по тях самите, е забранено или се извършва след разрешение от Организатора!
3. Раздаването на флаери и други рекламни материали по време на Събора се извършва след разрешение на Организатора!
4. Изложителите на животни са освободени от Такса за участие!
5. Изложителите на млечни продукти плащат 50% от стойността на търговската площ (2,50/2,50 метра – 250.00 лв.), с други думи, Таксата за участие е в размер на 125.00 лв. Излагани продукти могат да бъдат такива, регистрирани по Наредба 26 на МЗХ и/ или други бутикови производства.
6. За изложителите на месни продукти – не се допусна приготвянето на място. Задължително се доказва Български произход на суровините!
7. Таксата за участие за занаятчиите е 250 лв. за изложбена площ 2,50/2,50 м. в изградено съоръжение. Местата ще бъдат разпределени чрез теглене на номер, в деня на пристигане.
8. Изложителите на специализирана, детска художествена и др. литература ще бъдат разположени в една зона. Цената за участие е 50 лв./кв.м.
9. Изложители на художествени и др. творби, които желаят да ги представят, без да извършват търговска дейност, заплащат 50% от таксата за участие, т.е. 125 лв. При установяване на нерегламентирана търговия се заплаща цялата такса или се преустановява участието в Събора.
10. Участието се потвърждава след получена попълнена Заявка за участие и заплатена Такса за участие.
11. Краен срок за подаване на заявките е 20.06.2016 г.
Забележка: За уточняване на всички интересуващи Ви въпроси, имейл: rozhen@abv.bg

Изтегли заявка за участие в Събор „Рожен“-2015

Нашите партньори