СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО „РОЖЕН“ 2015 – СТАТУТ

Изтегли статута на Събор „Рожен“-2015

Съборът на народното творчество и животновъдството „Рожен“ е иновативно културно събитие, наследник на Роженския събор, започнал като родова среща през 1898 г. и развил се в следващото столетие като Национален фолклорен събор. Събитието, с участието на многолюдна публика и изпълнители, представя народната музика, обичаи, обредност, словесен фолклор, танци, облекла и носии – цялостната традиционна народна култура. В съвременния свят това богатство носи радост, гордост, национално самосъзнание и насърчава издирването, съхраняването, популяризирането и разпространението на етнокултурата. Заедно с това наследство, Съборът включва мащабно изложение на традиционния български поминък, животновъдството, представен в съвремието ни.

Съборът включва:

 • Фолклорен конкурс „Рожен“
 • Традиционни занаяти
 • Етнографски и музейни експозиции
 • Изложение на овце, кози, коне, кучета, крави и биволи
 • Млечни и месни продукти от фермата
 • Изложение на био храни и напитки
 • Народни игри и борби
 • Кулинарни шоута и чевермета
 • Конни атракции
 • Народни веселби

Съборът се провежда на Роженските поляни в Община Смолян на 17, 18 и 19 юли 2015 година. Организира се чрез публично-частно партньорство от Община Смолян и Сдружение с нестопанска цел „Рожен – Наследство в бъдещето“.

ІІ. РЕГЛАМЕНТ НА ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „РОЖЕН“

Участието в Конкурса е доброволно и без такса.
В Конкурса могат да се представят народни певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи и обреди , оркестри и ансамбли.
В изявите не се допуска участие на професионалисти.
Допуска се участието и на чуждестранни състави и индивидуални изпълнители на български фолклор.
В Конкурса могат да вземат участие занаятчии, които изработват геги, хурки, чанове, гайди и гайдарски торби. Експонатите ще бъдат оценявани от специалисти и наградени.
На три сцени участниците в Конкурса представят своя програма при следния регламент:

 • Танцови състави и групи за народни обичаи – 8 мин.
 • Певчески и инструментални групи – 6 мин.
 • Индивидуални изпълнители – 5 мин.

Изпълненията се наблюдават и оценяват от компетентно жури, като най-добре представилите се получават I-ва, II-ра, III-та и Специална награда на Конкурса. Всички участници получават грамоти.
Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците. В Община Смолян е създаден Туристически информационен център, който ще предоставя информация за възможностите за настаняване на тел.: 0301/62 530.
Авторските права върху изпълненията принадлежат изцяло на организаторите.
Програмата на Събора може да се заснема и излъчва от електронните медии само след предварително сключени договори.

Кандидатите подават заявка за участие по образец, публикуван в сайта на Община Смолян: www.smolyan.bg и сайта на Събора: www.rozhen.bg, и разпратен до всички общини и читалища чрез Съюза на народните читалища в България.
Заявката за участие включва: наименование на състава, ръководител, брой на изпълнителите, адрес и телефони за връзка, репертоар, времетраене на изпълненията, допълнителна информация, относно настаняването.

Срок за подаване на заявките не по-късно от 15.06.2015 г. на e-mail:
rozhen.e.zhiv@abv.bg на интернет страница www.abv.bg
rozhen.e.zhiv@gmail.com на интернет страница www.gmail.com
folklor@rozhen.bg
или на адрес: Смолян 4700, бул. “България” 12, Община Смолян, Дирекция “Обществени дейности и заетост”, За „Рожен”. Телефони за справки, относно заявките: 0301/67 637, 67 628.

В началото на м. юли 2015 г. всеки от участниците ще получи на своя адрес подробната програма на изявите на участниците във Фолклорен конкурс „Рожен” на три сцени, с точната дата, сцена и час на неговото изпълнение.

Изтегли статута на Събор „Рожен“-2015

Нашите партньори