ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС “РОЖЕН” – 2016

Изтегли заявка за участие в Събор „Рожен“ – 2016

 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ВЪВ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС “РОЖЕН”

От …………………………………………………………………………………………..
(име)

при ………………………………………………………………………………………………….
(институция)

Адрес: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Телефон: ………………………………… Електронен адрес: ……………………………….

Ръководител: ………………………………………………………………………………………………………
(трите имена)

Ще се представи с:

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

Времетраене на изпълненията: …………………………… мин.

МОЛИМ, ВЪРНЕТЕ ПОПЪЛНЕНАТА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ
15 ЮНИ 2016 ГОДИНА
на адрес: гр. Смолян – 4 700, бул. “България” №12, Община Смолян,
Дирекция “Обществени дейности и заетост”, За “Рожен – 2016”
или на e-mail: rozhen_e_zhiv@abv.bg; folklor@rozhen.bg.
Телефони за справки, относно заявките: 0301/67 628, 67 652.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР: 0301/67 628, 0301/67 652, 0301/62 530.

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. След 01.07.2016 г. в Информационния център ще можете да получите информация за програмата (време и място) на изявите на участниците.
2. След 01.06. 2016 г. в Туристически информационния център на тел. 0301/ 62 530 ще можете да получите информация за свободни места за настаняване.

Изтегли заявка за участие в Събор „Рожен“ – 2016

Нашите партньори