ЗАЯВКА ЗА ПАЛАТКОВ ЛАГЕР – 15-17 ЮЛИ 2016

Изтегли заявка за палатков лагер – 15-17 юли 2016

ЗАЯВИТЕЛ / НАРЕДИТЕЛ
Име( Физическо лице / фирма) …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 АДРЕС
Град/Село……………………………………. Община…………………………………………. ПК……………..
Улица,№………………………………………………………………………Мобилен:……………………………..
Е-mail:… ……………………………………….…………………. http://………………………………….
1. Брой палатки:……………………………………………
2. Брой хора  ………………………………………………………………………………………………………
3. Брой нощувки/ дати :………………………………………………..
4. Големина на палатката
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Брой Кемпери/каравани  ………………………………………………………………………………………
6. Настаняване в сектор (No на парцела се определя по реда на направените плащания)
……………………………………………………………………………….
Данни за фактура на заявителя : (ВАЖНО: Името на заявителя и наредителя трябва да съвпадат)
Име:
Егн:
Адрес:
Дата: ………………………………….                       Заявител:… …………………………………
 С подписването  на настоящата заявка  декларирам, че съм съгласен с условията .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ:
(Неразделна част от Заявката за палатков лагер)
 
 1. Търговската дейност без изричното съгласие на Организатора е забранена!
 2. За по-добра организация и удобство на посетителите настаняването в палатковия лагер е желателно да започва от 14.07.2016г.
 3. Организаторите не осигуряват палатки, а само парцели за настаняване на Роженските поляни.
 4. Квадратурата на един  нает парцел в палатковия лагер е 16 кв.м, представлява квадрат с размери 4 на 4 метра.Разполагането на една четириместна или две малки палатки заедно със слънцезащитни и други съоръжения се извършва в границите на парцела.
 5. Максималния брой лица настанени в един парцел е до 4/четири/ човека.
 6. Таксите за отдаване на парцели  в палатковия лагер са следните :
 • – Площ 4/4 метра – малка  четириместна палатка – 15лв. на вечер
 • – Кемпери и Каравани – 30 лв. на вечер

*В таксите са включени охрана, осветление, мобилни бани и тоалетни.

 1. Запазването на място  в палатковия лагер ще става след попълнена  и изпратена на имейла заявка  и предварително заплатена такса.Плащането се извършва след издадена от Организатора проформа фактура и заплатена в рамките на 3 работни дни от датата на издаване на проформа фактурата. За валидна се счита резервация, потвърдена от страна на Организатора в рамките на 3 работни дни след постъпване на сумата по банковата  сметка на Организатора .
 2. При резервиране на парцел по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен, номера на проформа фактурата, сектора, в който се  намира  парцела, периода за който ще се използва, както и името на лицето, което е подало заявката.
 3. Крайният срок, в който заявителя може да се откаже от заявените и платени места без да дължи неустойка е 04.07.2016г. При отказ след тази дата сумата не се възстановява, както и при предсрочно напускане.
 4. При настаняването всеки посетител  трябва да премине през входа на палатковия лагер, за да получи нужната легитимация.
 5. При извършване на проверка, посетителите на палатковия лагер са  длъжни да предоставят на проверяващия представител на Организатора легитимацията си за престоя, дадена при настаняването.
 6. Забранява  се паленето на открит огън в палатковия лагер. Допуска се ползването на барбекюта и скари на дървени въглища.
 7. Превозните средства , трябва да се паркират само на определените за това места. Абсолютно е забранено паркирането на превозни средства върху търговските площи, зелените зони и на места, различни от указаните за паркиране!
 8. Пазенето на тишина в часовете от 00:00 до 08:00 часа е задължително!
 9. Организаторите не носят отговорност за ценни вещи оставени в палатките .
 10. Всички отпадъци трябва да бъдат изхвърляни в съответните контейнери и кошове. Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти парцела, който освобождава.
 11. Организаторите си запазват правото да добавят или променят по всяко време, схеми,условия, сроковете, необходими за доброто функциониране на лагера.( Схемата е ориентировъчна)
 12. Краен срок за подаване на заявки до 06.07.2016г включително . Краен срок за постъпване на сумите по банков път  до 11.07.2016г. включително.

 

Изтегли заявка за палатков лагер – 15-17 юли 2016

Нашите партньори